Tin mới...

Liên hệ

GIÁO XỨ BẢO LỘC
715 Trần Phú, P.B’Lao, Thành phố Bảo Lộc – ĐT: (+84) 0263.864307
Email: hopthu@giaoxubaoloc.com
Linh mục Quản Xứ: Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Khấn

 

  • Có nhu cầu thông tin về giáo xứ xin liên hệ Ông Chủ tịch Giuse Trần Văn Dũng – Điện thoại: 0913.865.513
  • Đăng ký rửa tội hoặc kết hôn xin liên hệ Ông Cố Quy – Điện thoại: 0986.859.793

© 2017 Giáo Xứ Bảo Lộc. Địa chỉ: 715 Trần Phú, Phường B'Lao, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng - Email: hopthu@giaoxubaoloc.com