Liên hệ

GIÁO XỨ BẢO LỘC

715 Trần Phú, P.B’Lao, Thành phố Bảo Lộc – ĐT: (+84) 0263.3864307
Linh mục Quản Xứ: Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Khấn


Có nhu cầu thông tin về giáo xứ xin liên hệ Ông chủ tịch Giuse Trần Văn Dũng – Điện thoại: 0913.865.513 – Hoặc: Đăng ký rửa tội hoặc kết hôn xin liên hệ Ông Cố Quy – Điện thoại: 0986.859.793


Email: hopthu@giaoxubaoloc.com
Fanpage: https://www.facebook.com/giaoxubaoloc/
Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/586517535022249/

© 2017 - 2018 Giáo Xứ Bảo Lộc. Địa chỉ: 715 Trần Phú, Phường B'Lao, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng - Email: hopthu@giaoxubaoloc.com